CZŁONKOWIE KOMITETU CHEMII PAN w kadencji 2020-2023:

 

 1. Prof. dr hab. Renata Bilewicz

  Członek korespondent PAN

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: bilewicz at chem.uw.edu.pl

   

 2. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

  Członek korespondent PAN

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

  E-mail: bbusz at umk.pl

   

 3. Prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński

  Członek korespondent PAN

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: chalbie at tiger.chem.uw.edu.pl

   

 4. Dr hab. Marcin Chmielewski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

  E-mail: chmielewskimk at ibch.poznan.pl

   

 5. Prof. dr hab. Marek Chmielewski

  Członek rzeczywisty PAN

  Instytut Chemii Organicznej PAN

  E-mail: marek.chmielewski at icho.edu.pl

   

 6. Dr hab. Arkadiusz Chworoś

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

  E-mail: achworos at cbmm.lodz.pl

   

 7. Dr hab. Marcin Drąg

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

  E-mail: marcin.drag at pwr.edu.pl

   

 8. Dr hab. inż. Krzysztof Fic

  Członek AMU

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

  E-mail: krzysztof.fic at put.poznan.pl

   

 9. Prof. dr hab. Zbigniew Galus

  Członek rzeczywisty PAN

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: zbgalus at chem.uw.edu.pl

   

 10. Prof. dr hab. Daniel T. Gryko

  Członek korespondent PAN

  Instytut Chemii Organicznej PAN

  E-mail: daniel.gryko at icho.edu.pl

   

 11. Prof. dr hab. Sławomir Jarosz

  Instytut Chemii Organicznej PAN

  E-mail: slawomir.jarosz at icho.edu.pl

   

 12. Prof. dr hab. Jarosław Dariusz Jaźwiński

  Instytut Chemii Organicznej PAN

  E-mail: jaroslaw.jazwinski at icho.edu.pl

   

 13. Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski

  Członek korespondent PAN

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

  E-mail: teofil.jesionowski at put.poznan.pl

   

 14. Prof. dr hab. Bogumił Jeziorski

  Członek rzeczywisty PAN

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: jeziorsk at chem.uw.edu.pl

   

 15. Prof. dr hab. Janusz Jurczak

  Członek rzeczywisty PAN

  Instytut Chemii Organicznej PAN

  E-mail: janusz.jurczak at icho.edu.pl

   

 16. Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

  E-mail: piokiel at cbmm.lodz.pl

   

 17. Mgr inż. Jerzy Klimczak

  Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

  E-mail: prezes at sitpchem.org.pl

   

 18. Dr Jacek Kolanowski

  Członek AMU

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

  E-mail: jkolanowski at ibch.poznan.pl

   

 19. Prof. dr hab. inż. Marek Kowalczuk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

  E-mail: mkowalczuk at cmpw-pan.edu.pl

   

 20. Dr hab. inż. Rafał Kowalczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

  E-mail: rafal.kowalczyk at pwr.edu.pl

   

 21. Prof. dr hab. Andrzej Kudelski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: akudel at chem.uw.edu.pl

   

 22. Prof. dr hab. Paweł Kulesza

  Członek rzeczywisty PAN

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: pkulesza at chem.uw.edu.pl

   

 23. Prof. dr hab. Irena Kulszewicz-Bajer

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

  E-mail: ikulsz at ch.pw.edu.pl

   

 24. Prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

  Członek rzeczywisty PAN

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

  E-mail: lechoslaw.latos-grazynski at chem.uni.wroc.pl

   

 25. Prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

  E-mail: lewin at ch.pw.edu.pl

   

 26. Prof. dr hab. Janusz Lipkowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Szkoła Nauk Ścisłych

  E-mail: janusz.lipkowski at wp.pl

   

 27. Dr Piotr Lipkowski

  Instytut Chemii Organicznej PAN

  E-mail: piotr.lipkowski at icho.edu.pl

   

 28. Prof. dr hab. Barbara Machura

  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

  E-mail: barbara.machura at us.edu.pl

   

 29. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

  Członek rzeczywisty PAN

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

  E-mail: bogdan.marciniec at amu.edu.pl

   

 30. Prof. dr hab. Krzysztof Miecznikowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: kmiecz at chem.uw.edu.pl

   

 31. Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

  E-mail: mozgawa at agh.edu.pl

   

 32. Prof. dr hab. Izabela Nowak

  Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

  E-mail: biuro at ptchem.pl

   

 33. Prof. dr hab. Marcin Opałło

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

  E-mail: mopallo at ichf.edu.pl

   

 34. Prof. dr hab. inż. Piotr Paneth

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

  E-mail: piotr.paneth at p.lodz.pl

   

 35. Prof. dr hab. Stanisław Penczek

  Członek rzeczywisty PAN

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

  E-mail: spenczek at cbmm.lodz.pl

   

 36. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

  E-mail: kpielich at pk.edu.pl

   

 37. Prof. dr hab. Robert Pietrzak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

  E-mail: pietrob at amu.edu.pl

   

 38. Prof. dr hab. inż. Joanna Agnieszka Pisarska

  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

  E-mail: joanna.pisarska at us.edu.pl

   

 39. Prof. dr hab. Marek Potrzebowski

  Członek korespondent PAN

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

  E-mail: marekpot at cbmm.lodz.pl

   

 40. Prof. dr hab. inż. Adam Proń

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

  E-mail: apron at ch.pw.edu.pl

   

 41. Prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

  E-mail: januszrachon at pg.edu.pl

   

 42. Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii

  E-mail: janusz.ryczkowski at umcs.eu

   

 43. Prof. dr hab. inż. Marek Samoć

  Członek korespondent PAN

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

  E-mail: marek.samoc at pwr.edu.pl

   

 44. Prof. dr hab. Ewa Schab-Balcerzak

  Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

  E-mail: ewa.schab-balcerzak at us.edu.pl

   

 45. Prof. dr hab. Lucjan Sobczyk

  Członek rzeczywisty PAN

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

  E-mail: lucjan.sobczyk at chem.uni.wroc.pl

   

 46. Prof. dr hab. Zbigniew Sojka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  E-mail: sojka at chemia.uj.edu.pl

   

 47. Prof. dr hab. Jacek Stawiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

  E-mail: jstaw at ibch.poznan.pl

   

 48. Prof. dr hab. Grażyna Stochel

  Członek korespondent PAN

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

  E-mail: stochel at chemia.uj.edu.pl

   

 49. Prof. dr hab. Zbigniew Stojek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

  E-mail: stojek at chem.uw.edu.pl

   

 50. Prof. dr hab. Edward Szłyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii

  E-mail: eszlyk at chem.umk.pl

   

 51. Prof. dr hab. inż. Adam Voelkel

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

  E-mail: adam.voelkel at put.poznan.pl

   

 52. Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

  E-mail: wladek at ch.pw.edu.pl

   

 53. Prof. dr hab. Małgorzata Witko

  Członek korespondent PAN

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

  E-mail: ncwitko at cyf-kr.edu.pl

   

 54. Prof. dr hab. inż. Agnieszka Wojciechowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

  E-mail: agnieszka.wojciechowska at pwr.edu.pl

   

 55. Dr inż. Tomasz Zieliński

  Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

  E-mail: pipc at pipc.org.pl