W dniu 16 grudnia 2020 roku na zebraniu plenarnym Komitetu Chemii PAN uchwalony został regulamin Komitetu.

Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński zatwierdził go w dniu 12 stycznia 2021 roku.

Regulamin Komitetu Chemii PAN: regulamin_KCh.pdf