Skład Prezydium Komitetu Chemii PAN 2020-2023

 
Przewodniczący:

Prof. dr hab. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN

 

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

 

tel.:+48 22 343 2330

  e-mail: janusz.jurczak at icho.edu.pl

 

 

Wiceprzewodniczący:

Prof. dr hab. Paweł Kulesza, czł. rzecz. PAN

 

Uniwersytet Warszawski
Wydział Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa

 

tel.: +48 22 822 0211 ext. 289

  e-mail: pkulesza at chem.uw.edu.pl
   

 

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Mozgawa

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
ul. Akademicka 2, 30-059 Kraków

 

tel.:  +48 12 617 2340

  e-mail: mozgawa at agh.edu.pl
   
Sekretarz:

Dr Piotr Lipkowski

 

Instytut Chemii Organicznej PAN
ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa

 

tel. 22 343 23 23

  e-mail: komitet.chemii at icho.edu.pl
   
Członkowie Prezydium:

Prof. dr hab. Grażyna Stochel, czł. koresp. PAN

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wydział Chemii
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków

 

tel.: +48 12 633 6377 ext. 2243

  e-mail: grazyna.stochel at uj.edu.pl
   
 

Dr inż. Tomasz Zieliński

 

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego
ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa

 

tel.: +48 22 828 7506

  e-mail: pipc at pipc.org.pl