Zebrania Komitetu

1. Zebrania plenarne.

W dniu 22 września 2021 r. Plenarne posiedzenie Komitetu Chemii otworzył Prof. Janusz Jurczak Przewodniczący Komitetu witając zebranych przekazał informację, iż na spotkaniu Prezydium została podjęta ostateczna decyzja o rozesłaniu pełnych dokumentach o sześciu kandydatach na członków Korespondentów PAN do wszystkich członków Komitetu.

2. Posiedzenia prezydium Komitetu.

W dniu 20 września 2021 r. posiedzenie Prezydium KCh otworzył Prof. Janusz Jurczak Przewodniczący Komitetu witając zebranych, przekazał informację o zbliżających się wyborach na członków Korespondentów PAN oraz punktach, które będą opiniowały kandydatów. Poinformował, o zgłoszeniu sześciu kandydatów.

3. Posiedzenia komisji, sekcji, zespołów.

Komitet nie powołał żadnej Komisji, sekcji ani zespołu.

 

Konferencje (konferencje naukowe zorganizowane / współorganizowane przez Komitet lub pod jego patronatem):

1. Konferencja ogólnopolska w dn. 22-24.09.2021 - LIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN (Kraków) oraz on-line

Organizatorzy: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN; Komitet Chemii PAN; Polski Klub Katalizy European Research Institute of Catalysis.

2. Sympozjum międzynarodowe w dn. 7-10.10. 2021 - Sympozjum Nowoczesnej Syntezy Organicznej; Instytut Chemii Organicznej PAN (Warszawa) oraz on-line

Organizatorzy: Instytut Chemii Organicznej PAN; Komitet Chemii PAN.