27 kwietnia 2022


Instytut Chemii CNRS mianował Krzysztofa Matyjaszewskiego Ambasadorem Nauk Chemicznych we Francji

21 kwietnia 2022 Krzysztof Matyjaszewski rozpoczął cykl konferencji w kilku laboratoriach CNRS jako Ambasador Nauk Chemicznych we Francji. Wg J.C. Warnera, profesora nauk przyrodniczych na Carnegie Mellon University Krzysztof Matyjaszewski jest uznawany na całym świecie za ojca polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP), nowej metody syntezy polimerów, która zrewolucjonizowała sposób wytwarzania tych makrocząsteczek.

Prof. Krzysztof Matyjaszewski