KALENDARIUM

OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO ROKU CHEMII (IYC2011)
 SETNEJ ROCZNICY OTRZYMANIA PRZEZ MARIĘ SKŁODOWSKĄ-CURIE
AGRODY NOBLA W DZIEDZINIE CHEMII (MSC-100)

STAN NA 27 KWIETNIA 2011 r.

Lp.

DZIAŁANIE

TERMIN

1

Otwarcie obchodów Międzynarodowego Roku Chemii (2011) ogłoszonego przez ONZ, siedziba UNESCO w Paryżu

27-28 stycznia 2011

2

Otwarcie obchodów poświęconych setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (Sorbona/Paryż ) – wydarzenie o charakterze politycznym z udziałem Prezydenta Francji.

29 stycznia 2011

3

Zamknięcie obchodów poświęconych setnej rocznicy przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, Zamek Królewski w Warszawie. (Zamknięcie Międzynarodowego Roku Chemii przewidywane jest w Brukseli w grudniu 2011 r.)

25 listopada 2011

4

W powiązaniu z ceremonią zamknięcia MSC-100 na Zamku Królewskim zostanie zorganizowana konferencja pt. „Chemistry of the XXI Century – Supramolecular?”

26-27 listopada 2011

5

Konferencja naukowa pt. ”Chemistry for Sustainable Development” (wydarzenie organizowane w powiązaniu z ceremonią zamknięcia MSC-100)

23-24 listopada 2011

6

Konferencja naukowa pt. "Chemistry Education, Business and Industry in Less Favored Countries" (wydarzenie organizowane w powiązaniu z ceremonią zamknięcia MSC-100)

22-23 listopada 2011

7

Sympozjum naukowe pt. "Women in Science" (wydarzenie organizowane na Zamku Królewskim w powiązaniu z ceremonią zamknięcia MSC-100)

25 listopada 2011

8

French-Polish Symposium on Molecular Chemistry w Paryżu

31 stycznia -1 lutego 2011

9

IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej w Warszawie

6-9 kwietnia 2011

10

Posiedzenie Biura IUPAC w Pałacu Staszica w Warszawie

8-10 kwietnia 2011

11

Spotkanie naukowe nt. „Wiodąca Rola Chemii w Rozwoju Cywilizacyjnym” na terenie instytutów PAN w Warszawie

2-3 czerwca 2011

12

Polska Letnia Szkoła Krystalografii pt. "Krystalografia chemiczna XXI wieku" (z udziałem wykładowców z zagranicy)

wrzesień 2011 (8 dni)

13

XIII International Seminar on Inclusion Compounds - impreza o uznanej renomie międzynarodowej

II poł. września 2011 (5 dni)

14

Wydanie monografii pt. „Misja nauk chemicznych w zrównoważonym rozwoju”

IV kwartał 2011

15

XLIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne (przewidziana jest sesja dot. roli kobiet w polskiej katalizie)

16-18 marca 2011

16

HITY 2011 - Szkolenie w zastosowaniu teorii w badaniach molekularnych (przewidziana jest sesja dot. roli kobiet w polskiej chemii teoretycznej)

16-18 lutego 2011

17

Festiwal Nauki (przewidziane są konkursy dot. wiedzy o MSC)

maj 2011

18

Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN (przewidziane są konkursy dot. wiedzy o MSC)

listopad 2011

19

14. Międzynarodowy Kongres Badań Radiacyjnych w Warszawie

- w ramach Międzynarodowego Roku Chemii planowane są wydarzenia podkreślające znaczenie kobiet w prowadzeniu badań naukowych

28 sierpnia- 1 września 2011

20

We współpracy z Mennicą Państwową wydanie medalu pamiątkowego z Marią Skłodowską-Curie

2011

21

Uroczysta sesja w Sejmie oraz wystawa poświęcona MSC w Parlamencie Europejskim

jesień 2011

22

Wystawa o nauce polskiej i MSC w Portugalii

jesień 2011

23

54 Zjazd PTChem i SITPChem w Lublinie

wrzesień 2011

24

Panel Dyskusyjny w siedzibie PTChem

25 listopada 2011

25

Olimpiada i Konkursy Chemiczne skupione na osiągnięciach MSC

2011

26

Konkurs wiedzy o życiu i dokonaniach MSC dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

styczeń 2011

27

Konkurs wiedzy i konkurs plastyczny o życiu i dokonaniach MSC dla szkół podstawowych

styczeń 2011

28

2-dniowa konferencja o MSC dla młodzieży oraz dla innych zainteresowanych

marzec 2011

29

Rada Wydawnicza ChemPubSoc Meeting przy EuCheMS w Warszawie

maj 2011

30

Program “She and He in Chemistry” organizowany wraz z Czeskim i Słowackim Towarzystwem Chemicznym

2011

31

Nowa ekspozycja w Muzeum MSC

II kwartał 2011

32

Międzynarodowa wystawa planszowa o MSC, tzw. podróżująca (powielenie już istniejącej zniszczonej piankowej wystawy w kilku wersjach językowych)

I kwartał 2011

33

Wystawa planszowa z okazji MSC-100 (wykonana na tzw. rulonach, można wykonać albo wersję rulonu w roku 2010, a w 2011 wersję planszową)

I kwartał 2011

34

Spot o uczonej MSC

II kwartał 2011

35

Wprowadzenie do przewodników trasy edukacyjno-turystycznej „Warszawskimi śladami MSC”

III kwartał 2010

36

Udział w Nocy Muzeów i Festiwalach Nauki (serie wykładów o MSC odbywać się będą w Warszawie oraz innych ośrodkach naukowo-akademickich, w tym we Wszechnicy PAN)

2011

37

Przygotowanie specjalnego programu o MSC dla dzieci młodszych (doświadczenia i wykłady w Muzeum we współpracy z Uniwersytetem Dzieci)

2011

38

Wspólna wystawa i konferencja z Muzeum Tatrzańskim oraz przedstawienie pt. „Promieniowanie” w Teatrze Witkacego w Zakopanem

2011

39

Bieg „Warszawskimi śladami MSC”

maj-czerwiec 2011

40

Wystawa plenerowa o MSC i chemii na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

wrzesień-październik 2011

41

Seminarium pt ”Fenomen popularności MSC w krajach Azji”

II-III kwartał 2011

42

Przegląd szkolnych spektakli teatralnych o MSC

maj-czerwiec 2011

43

Spektakl K. Brauna o MSC pt.”Promieniowanie„

II-III kwartał 2011

44

Wydanie po angielsku książki J. Hurwica pt.”MSC i promieniotwórczość”

I kwartał 2011

45

Konferencja w Pałacu Staszica na temat "Maria Skłodowska-Curie inspiracją pasji kolekcjonerskiej"

marzec 2011

46

Wystawa „Niedocenione kobiety w nauce”

II kwartał 2011

47

Uroczysty koncert w Muzeum Literatury

grudzień 2011

48

Współpraca Ambasady RP w Londynie i RSC w zakresie IYC2011 i MSC-100

 

49

Współpraca Konsulatu Generalnego RP w Kolonii i Komitetu Chemii w zakresie MSC-100

 

50

Ulotki o PTChem i Muzeum MSC (także teczki na dyplomy)

grudzień 2010

51

Ulotki dla Rady Konsultacyjnej PTChem

grudzień 2010

52

Plakaty IYC2011 i MSC-100 (czerwone)

wrzesień 2010

53

Reklamy IYC2011 i MSC-100 w czasopismach (niebieskie)

2010, 2011,
potem w miarę potrzeby

54

Medal bity na IYC2011 i MSC-100 (do rozdawania, 30 sztuk)

II kwartał 2011

55

Medal lany z okazji IYC2011 i MSC-100 (100 sztuk w brązie, wykonanie przez Mennicę Polską)

II kwartał 2011

56

Kalendarze na rok 2011 (trójdzielne, stojące, wiszące 13 stronicowe)

październik-listopad 2010

57

Wydrukowanie rocznicowego znaczka i karty pierwszego obiegu przez Pocztę Polską

4 grudnia 2011

58

Karty miejskie w Warszawie z MSC (dwa rodzaje kart)

grudzień 2010, marzec 2011

59

Wznowienie książki Ewy Curie pt. „Maria Curie” (ostatnie przygotowaliśmy w 1997 roku)

II półrocze 2011

60

Album fotograficzny z fragmentami tekstu o MSC (w 4 wersjach językowych, ostatni wydano w 1967 roku)

II półrocze 2011

61

Wydanie dodatkowego numeru Orbitala poświęconego MSC

II kwartał 2011

62

Specjalny wolumin “Analytical and Bioanalytical Chemistry” o MSC (wydawca Springer)

2011

63

Specjalny wolumin “Chemistry International” o MSC (wydawca IUPAC)

2011

64

Gadżety PTChem i Muzeum MSC (filiżanki, kubki, notesy, długopisy, smycze, koszulki, czekoladki, kosmetyki w nowej linii zapachowej, etc.)

2010, 2011

65

Słodkie urodziny MSC, czytanie listów z udziałem aktorów (u Wedla lub Bliklego)

listopad 2011

66

Wieczór w Teatrze Kamienica

IV kwartał 2011

67

MSC w Kordegardzie na Krakowskim Przedmieściu

2011

68

Cykl koncertów i wykładów w ogrodach Centralnej Biblioteki Rolniczej

czerwiec 2011

69

Wystawa i Dni Chemika w Puławach

czerwiec 2011

70

Konferencja międzynarodowa pt. „Polymers for Advanced Technology 2011”

2-5 października 2011

71

Produkcja spektaklu - opery o Marii Skłodowskiej-Curie – orkiestra, chór, balet, soliści, wersja sceniczna lub semi-sceniczna (w zależności od warunków lokalowych)

Prapremiera w Paryżu 15 listopada 2011.
Premiera polska - 19 listopada w Gdańsku

72

XXIX Konferencja EMLG/JMLG 2011 pt. „New Outlook on Molecular Liquids; from short scale to long scale dynamice”. Konferencja organizowana z ramienia European and Japanese Molecular Liquids Group w Warszawie (pod patronatem Polskiego Komitetu d/s UNESCO oraz Rektora Uniwersytetu Warszawskiego)

11-15 września 2011

73

Wydanie monografii „Początki badań radiacyjnych w Polsce – udział Marii Skłodowskiej-Curie”

IV kwartał 2011

74

Wydanie monografii „Jędrzej Śniadecki – geneza nauk chemicznych w Polsce”

IV kwartał 2011

75

Wydanie monografii „Wybitni chemicy polscy XIX i XX wieku – osiągnięcia z perspektywy współczesnej i miejsca upamiętnienia - laboratoria, biblioteki, instytucje przemysłowe”

IV kwartał 2011

76

Międzynarodowa Konferencja EXPOCHEM 2011

23-24 luty 2011
Katowice, SPODEK

77

Konferencja pt. „Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie.
Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji"

19-20 maja 2011
Warszawa (Pałac Staszica)

78

Międzynarodowa Konferencja pt. „5-lecie REACH"

23-24 listopada 2011
Warszawa

79

X Dni Fizyki w VIII Liceum Ogólniokształcącym
im. Marii Skłodowskej-Curie w Katowicach

20-21 października 2011
Katowice